Bakgrund

För att underlätta användandet av Jomas murkramlor har WSP Byggprojektering i Lund och AC Byggkonsult fått i uppdrag att producera detta material.

Sakkunnig hos WSP har varit Fredrik Lindén och sakkunnig beträffande beräkning av kramlors bärförmåga har varit Arne Cajdert, AC Byggkonsult.

Svensk standard SS-EN 1996-1:2005 och -2:2006 (Eurokod 6), SS-EN 1990 (Eurokod 0), Boverkets författningssamling EKS 10, Avd H samt SS-EN-845-1 ligger till grund för samtliga beräkningar.

Programmering och webbutvecklingen har utförts av Profundis.

Förklaring och beräkningar

Här nedan finns fyra dokument som närmare förklarar hur beräkningarna har gjorts för de olika typerna av kramlor.